Cultureel erfgoed in Nederland

Cultureel erfgoed is een verzamelnaam voor allerlei objecten die ons bewust maken van onze geschiedenis en cultuur. Het kunnen monumenten zijn, maar ook opgravingen, nationaal beschermde cultuurobjecten en beschermde dorps- en stadsgezichten behoren tot het cultureel erfgoed van Nederland.

Westzaan_Prinsenhof

Het belang van cultureel erfgoed

Het cultureel erfgoed in ons land wordt beschermd door de overheid omdat het erg belangrijk is voor ons land. Zoals in de inleiding al is aangegeven zorgt cultureel erfgoed ervoor dat we ons bewust zijn van onze geschiedenis en onze cultuur. Het geeft beter inzicht in wie we zijn, wie we in het verleden waren en hoe we door de tijd heen als beschaving zijn veranderd.

Het behoud van cultureel erfgoed

Gebouwen die een belangrijke rol hebben voor de geschiedenis en cultuur van ons land worden benoemd tot monument en beschermd door de overheid. Er wordt veel gedaan om monumenten te beschermen en voor alle werkzaamheden aan monumenten is een vergunning vereist. Het maakt daarbij niet uit of het om verbouwing, restauratie of sloop gaat.

Naast monumenten is er ook een lijst met voorwerpen die volgens de Wet tot behoud van cultuurbezit worden beschermd door de overheid. De zogenaamde Wbc-lijst wordt opgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voor de voorwerpen op de lijst geld dat ze alleen met toestemming van de verantwoordelijke minister mogen worden geëxporteerd of verkocht aan het buitenland.

Overzicht monumenten en voorwerpen

Wie een overzicht wil bekijken van al het cultureel erfgoed dat Nederland rijk is, kan dit onder andere doen op de website van de overheid. Er is een compleet overzicht te vinden van alle Rijksmonumenten en beschermde dorps- en stadsgezichten. Van voorwerpen die onder de Wet tot behoud van cultuurbezit vallen is geen complete lijst beschikbaar om de privacy van eigenaren te beschermen. Er kan echter wel een algemene lijst worden opgevraagd bij de Erfgoedinspectie.