Boerenerfgoed

De landbouw is in Nederland traditioneel een belangrijke sector en we hebben in ons land dan ook het nodige cultureel erfgoed van boeren, het zogenaamde boerenerfgoed. We gaan het hier echter niet hebben over de gehele verzameling van boerenerfgoed in Nederland, maar wel over een project met de naam Boerenerfgoed dat enkele jaren geleden werd uitgevoerd in Limburg.

01-onontdekt-boerenerfgoed

Het project boerenerfgoed

Boerenerfgoed was een driejarig project dat werd gefinancierd door de provincie Limburg en in september 2006 van start ging. Het project bestond onder andere uit de productie van een DVD, een rondreizend theatergezelschap dat voorstellingen door heel Limburg gaf en een afsluitende tentoonstellingen. Tijdens het project stond de houding van boeren tegenover veranderen centraal. Vooral de zogenaamde ‘reconstructie’ speelde een belangrijke rol in het project Boerenerfgoed.

De reconstructie

De zogenaamde reconstructie is een verwijzing naar de periode waarin het buitengebied in Limburg opnieuw werd ingericht en boeren met grote veranderingen te maken kregen. Doordat men te maken kreeg met verschillende dierenziekten waaronder de varkenspest wilde de overheid het landschap anders gebruiken en veeteelt intensiever maken om het risico in de toekomst te verkleinen. Dit had grote gevolgen voor de natuur en cultuur in het gebied.

Immaterieel erfgoed

In tegenstelling tot veel exposities en tentoonstellingen lag de nadruk bij Boerenerfgoed op immaterieel erfgoed. De boer en zijn gedachten stonden in de schijnwerpers en er werden in de voorstellingen die de provincie door trok duidelijk aangegeven hoe de boer dacht over de veranderingen die gemaakt moesten worden. Daarnaast werd er ook bij materieel cultureel erfgoed een duidelijke beschrijving door de boer gegeven.

De afsluiting

Boerenerfgoed werd van 13 september 2008 tot 22 maart 2009 afgesloten met een tentoonstelling in het Limburgs Museum over de reconstructie van het platteland in Limburg. Op de tentoonstelling werd daarnaast onder andere teruggeblikt op het Rijke Roomse Boerenleven en het leven in dorpen in de twintigste eeuw.